Contact
Home
Scroll
Geen artikelen gevonden
Willy Naessens Construct

Willy Naessens Construct

Willy Naessens Construct, gevestigd in Oudenaarde, is gespecialiseerd in de productie van volle betonpanelen, geïsoleerde betonpanelen en prefab funderingselementen.
0
m² productiehal
0
m² wanden /jaar
0
m³ beton /jaar

Duurzaamheid

Wij geloven in een duurzame toekomst voor iedereen. Het is essentieel voor de veerkracht en waarde van de Willy Naessens Group op lange termijn. Daarom hebben we onze ESG-strategie en duurzaamheidsfocus aangescherpt om de pioniers van onze sector te blijven.

Onze ESG-aanpak

Onze producten

Jobs

Benieuwd naar onze openstaande jobs?

Bij Willy Naessens Construct zoeken we heel wat nieuwe, gemotiveerde medewerkers om ons team te versterken. Mensen die goesting hebben om samen de handen uit de mouwen te steken.
Ontdek ze hier

Over ons

Om het hoofd te kunnen bieden aan de steeds stijgende vraag en om te kunnen voldoen aan de immer hogere eisen van bouwheren, overheden en architecten, besliste de Willy Naessens Group in 2007 om een nieuwe productie-eenheid op te starten voor de prefabricatie van muurelementen. Deze nieuwe installatie verlegt de grenzen van de gangbare wandenproducties: theoretische capaciteit van de 1.800 m² per dag, wandelementen tot 4 m hoog (verdiepingshoogtes), wandelementen tot 16 m lengte en wandelementen tot 32 ton. Door een uitgekiend concept, kan deze eenheid een brede waaier aan elementen produceren: industriële wandelementen, wanden voor burelen, dragende muurelementen, grijs beton casco.

Bovendien zorgt een ultramoderne menginstallatie voor een onbeperkte toevoer van grondstoffen per schip mogelijk te maken, werd de installatie langs de oever van de Schelde gebouwd. Zonne-energie zorgt voor de elektriciteitsvoorziening, een uitgebreid waterrecyclage-installatie maakt deze eenheid geen externe toevoer van water nodig heeft. Deze investering zorgt ervoor dat de Willy Naessens Group klaar staat voor de uitdagingen van de 21ste eeuw aangaande wandenproductie.

Download hier

Willy Naessens Construct behaalt CSC-certificaat

Het CSC-certificaat (Concrete Sustainability Council) is een internationale richtlijn voor het maatschappelijk verantwoord produceren van cement, aggregaten en beton.

Door het halen van dit certificaat versterkt Willy Naessens Construct zijn reputatie als betrouwbare en veilige werkgever en onderscheiden ze zich ten opzichte van de andere spelers in de sector. Het certificaat bevestigt onder andere dat wordt voldaan aan de lokale wet- en regelgeving, veiligheid- en gezondheidsvoorschriften en dat de kwaliteit van de producten en diensten worden gemonitord en continu worden verbeterd. Met dit certificaat draagt Willy Naessens Construct bij aan het behouden van de integriteit van het bedrijf en de goede relatie met de stakeholders.

Beleid om nationale of internationaal belangrijke sites te vermijden

Als onderneming wil Willy Naessens Construct zich houden aan de hoogste normen van integriteit en verantwoordelijkheid. Willy Naessens Construct erkent dat het vermijden van nationale of internationaal belangrijke sites van groot belang is om te voorkomen dat ze bijdragen aan conflicten of onethisch gedrag.

Klimaatbeleid

Als onderneming is Willy Naessens Construct zich bewust van de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt en willen ze hun steentje bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (GHG). Willy Naessens Construct draagt bij tot de doelstelling van de Group om zijn CO2-uitstoot met 2,5% per jaar te verminderen.

  • Meting: Willy Naessens Construct zal regelmatig de uitstoot van GHG meten en bijhouden om te bepalen hoeveel GHG ze uitstoten en waar deze uitstoot plaatsvindt.
  • Rapportage: Willy Naessens Construct zal de uitstoot van GHG jaarlijks rapporteren en deze informatie publiek beschikbaar maken zodat de stakeholders op de hoogte zijn van onze inspanningen om de uitstoot van GHG te verminderen.
  • Reductie: Willy Naessens Construct zal doelen stellen om de uitstoot van GHG te reduceren en zal maatregelen treffen om deze doelen te behalen. Dit kan bijvoorbeeld door het invoeren van energie-efficiënte technologieën, het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het investeren in hernieuwbare energiebronnen.
  • Monitoring: Willy Naessens Construct zal zijn inspanningen om de uitstoot van GHG te reduceren regelmatig monitoren en bijstellen indien nodig om ervoor te zorgen dat ze deze doelen behalen.

Willy Naessens Construct is ervan overtuigd dat het naleven van dit beleid zal bijdragen aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk en het behouden van een duurzame toekomst voor ons allen.